Home Regle¬≠men¬≠tenStatuten → Artikel 6: Wedstrijdwezen

Arti­kel 6: Wedstrijdwezen

1. De bemoeienissen van de Bond strekken zich in ieder geval uit tot alle ijshockeywedstrijden waaraan door leden (spelers/speelsters), gerechtigd tot deelneming aan de landelijke competitie of overige competities, wordt deelgenomen.
2. Met betrekking tot wedstrijden, waartoe de bemoeienissen van de Bond zich uitstrekken, voor zover die in Nederland worden gehouden, gelden de voorschriften van door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen reglementen.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47